Hästveda Hembygdsförening
vill visa och bevara den lokala historien till eftervärlden. Hembygdsparken i Hästveda utgör museum med flera byggnader från olika tider. Detta vill vi knyta samman med aktiviteter och traditioner i föreningens anda.

KALENDER 2018


April

Måndag 30 april Valborgsmässoafton vid Lillasjön
Valborgsmässoafton firas traditionellt vid Lillsjön från kl. 20:30 med majbål, körsång och tal till våren och avslutas med fyrverkeri. Korvgrillning, kaffeservering, chokladhjul och lotterier. Bålet tänds kl. 21 och sång framförs av Hästvedas körer under ledning av kantor Anna Maria Hedström, som också håller talet till våren. Välkomna!

Juni

Onsdagen 6 juni Nationaldagen
Nationaldagen firas i Hembygdsparken och börjar med att olika föreningar bär sina fanor från torget till parken.

Lördagen 16 juni Byavandring
Byavandring i Amundtorp och Vileberga. Buss avgår från Hantverksgårdens parkering kl. 13:30. Informationshäftesäljes. Medtag eget fika till kaffepausen!
Välkomna!

Fredagen 22 juni Midsommarafton
Midsommarafton firas i Hembygdsparken

Juli

12 och 13 juli Hästveda marknad

Hembygdsföreningen finns med stånd och säljer stenugnsbakat bröd och vykort med särskild stämpel,böcker och tröjor samt ha lotterier. Välkomna!

Augusti

Söndagen 12 augusti Hembygdsgårdens dag
Hembygdsgårdens dag i Hembygdsparken med
utställning och försäljning samt underhållning.

Oktober

Tisdag 16 oktober kl.19:00 visas filmen ” Från häst till GPS” av Torsten Niklasson i Hantverksgården. Efter filmen kaffeservering. Välkomna!


De olika arrangemangen annonseras också under Föreningsinformation i Norra Skåne och i kalender på Servicekontoret i Hästveda.

Se Norra Skåne Föreningsnytt
Se även på facebook

Aktiviteter 2018
Datum och tidpunkt kommer att annonseras under Föreningsnytt i tidningen Norra Skåne.

Filmaftnar
Valborgsmässofirande
Nationaldagsfirande
Byavandringar
Midsommarfirande
Allsångskvällar
Friluftsgudstjänster
Hästveda Marknad
Öppet hus i parken under söndagar i juli kl. 14 - 16
Hembygdsgårdens dag
Julskyltning
Studiecirklar
Levande lokalhistoria och gammaldags julfirande för
skolelever .


Böcker från Hembygdsföreningen

”STATIONSSAMHÄLLET HÄSTVEDA”
En tidsresa från förr till nu
Utgiven genom Boksmedjan, Ordsmedjans förlag
Finns att köpa hos:
Hässleholms Bokhandel
Osby Bokhandel


Boken ”ALLT HAR SIN TID” av Folke Berglund
Finns hos Hembygdsföreningen för 200:-

Medlemsavgiften för 2017 är 100:-

Gåvor eller hjälp i form av arbetsinsatser tas emot
med stor tacksamhet!

Bankgiro: 5720-5270