Hästveda Hembygdsförening
vill visa och bevara den lokala historien till eftervärlden. Hembygdsparken i Hästveda utgör museum med flera byggnader från olika tider. Detta vill vi knyta samman med aktiviteter och traditioner i föreningens anda.

KALENDER 2018

Augusti

Söndagen 12 augusti Hembygdsgårdens dag
Hembygdsgårdens dag i Hembygdsparken med
utställning och försäljning samt underhållning.
Sommarfesten ”Hembygdsgårdens dag ” i Hästveda Hembygdspark börjar kl. 14.00. Konsthantverkare och gårdsbutiker m. fl. har utställning och försäljning och skänker vinster till ett av lotterierna. Göingemusikanterna underhåller med musik och Militärmuseet medverkar. Bollplank, chokladhjul och lotterier. Korvgrillning om tillåten. Till kaffe och saft serveras nygräddade våfflor. Alla är välkomna!September

Söndagen de 2 september kl. 13.30.

Sam Claesson berättar om brandkårens historia i Hästveda. Han har varit bosatt i Hästveda i många år och bl.a. verksam som brandman. Nu har han samlat uppgifter, foton m.m. och berättar om brandkåren i Hästveda som funnits sedan 1904. Lokal är Mannarpsstugan i Hembygdsparken och troligen blir det utställning av föremål från brandkåren i Vagnmuseet. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe. Välkommen!


Kyrkogårdsvandring i Hästveda lördagen 29 september
kl. 13.30. Vi hoppas även att det skall vara möjligt för intresserade att gå upp i kyrkans torn samt ge information om Hästveda kyrka.

Oktober

Tisdag 16 oktober kl.19:00 visas filmen ” Från häst till GPS” av Torsten Niklasson i Hantverksgården. Efter filmen kaffeservering. Välkomna!


De olika arrangemangen annonseras också under Föreningsinformation i Norra Skåne och i kalender på Servicekontoret i Hästveda.

Se Norra Skåne Föreningsnytt
Se även på facebook

Aktiviteter 2018
Datum och tidpunkt kommer att annonseras under Föreningsnytt i tidningen Norra Skåne.

Filmaftnar
Valborgsmässofirande
Nationaldagsfirande
Byavandringar
Midsommarfirande
Allsångskvällar
Friluftsgudstjänster
Hästveda Marknad
Öppet hus i parken under söndagar i juli kl. 14 - 16
Hembygdsgårdens dag
Julskyltning
Studiecirklar
Levande lokalhistoria och gammaldags julfirande för
skolelever .


Böcker från Hembygdsföreningen

”STATIONSSAMHÄLLET HÄSTVEDA”
En tidsresa från förr till nu
Utgiven genom Boksmedjan, Ordsmedjans förlag
Finns att köpa hos:
Hässleholms Bokhandel
Osby Bokhandel


Boken ”ALLT HAR SIN TID” av Folke Berglund
Finns hos Hembygdsföreningen för 200:-

Medlemsavgiften för 2017 är 100:-

Gåvor eller hjälp i form av arbetsinsatser tas emot
med stor tacksamhet!

Bankgiro: 5720-5270