Hästveda Hembygdsförening
vill visa och bevara den lokala historien till eftervärlden. Hembygdsparken i Hästveda utgör museum med flera byggnader från olika tider. Detta vill vi knyta samman med aktiviteter och traditioner i föreningens anda.

KALENDER 2018


Februari

Årsmöte tisdagen 20 februari kl. 19.00.
Hantverksgården i Hästveda.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det underhållning av kören Optimal från Osby med kantor Birgit Berg som körledare. Kaffeservering med hembakat och lotterier, där man bl.a. kan vinna stenugnsbakat bröd från Hembygdsföreningen Välkomna!

April

Måndag 30 april Valborgsmässoafton
Valborgsmässofirande vid Lillasjön.

Juni

Onsdagen 6 juni Nationaldagen
Nationaldagen firas i Hembygdsparken och börjar med att olika föreningar bär sina fanor från torget till parken.

Fredagen 22 juni Midsommarafton
Midsommarafton firas i Hembygdsparken

Augusti

Söndagen 12 augusti Hembygdsgårdens dag
Hembygdsgårdens dag i Hembygdsparken med utställning och försäljning samt underhållning.De olika arrangemangen annonseras också under Föreningsinformation i Norra Skåne och i kalender på Servicekontoret i Hästveda.

Se Norra Skåne Föreningsnytt
Se även på facebook

Aktiviteter 2018
Datum och tidpunkt kommer att annonseras under Föreningsnytt i tidningen Norra Skåne.

Filmaftnar
Valborgsmässofirande
Nationaldagsfirande
Byavandringar
Midsommarfirande
Allsångskvällar
Friluftsgudstjänster
Hästveda Marknad
Öppet hus i parken under söndagar i juli kl. 14 - 16
Hembygdsgårdens dag
Julskyltning
Studiecirklar
Levande lokalhistoria och gammaldags julfirande för
skolelever .


Böcker från Hembygdsföreningen

”STATIONSSAMHÄLLET HÄSTVEDA”
En tidsresa från förr till nu
Utgiven genom Boksmedjan, Ordsmedjans förlag
Finns att köpa hos:
Hässleholms Bokhandel
Osby Bokhandel


Boken ”ALLT HAR SIN TID” av Folke Berglund
Finns hos Hembygdsföreningen för 200:-

Medlemsavgiften för 2017 är 100:-

Gåvor eller hjälp i form av arbetsinsatser tas emot
med stor tacksamhet!

Bankgiro: 5720-5270