Hästveda Hembygdsförening

Hästveda Hembygdsförening
Köpmangatan 8
280 23 Hästveda

Hembygdsparken
Lillsjövägen 25
28023 Hästveda.

e-mail: info@hastvedahembygdsforening.se

Styrelsen 2017
Ordförande: Kenneth Johnsson,
0451-371 48, 070-65 37 148
Vice ordförande: Lars Olsson, 073-422 03 24
Kassör: Bengt Truedsson, 0451-30657
Kontaktperson och vice kassör: Heikki Kivivuori,
0451-300 90
Sekreterare: Inga-Brita Östenson,
0479-101 75, 073-062 23 02
Vice sekreterare:
Roland Ericsson, 0451-77 30 79
Irene Kivivuori, 0451-300 90
Ingegerd Lund, 0709- 30 98 00
Bengt Persson, 0451- 309 00
Kerstin Ernerskog. 0451-37215, 076-942 21 33
Lennart Henriksson 0451-30208, 070-593 30 20
Ingrid Månsson, 0451- 30936, 070-543 09 36


Sammankallande
Programkommitté:Utgörs av styrelsen
Festkommitté: Irene Kivivuori
Aktivitetsgrupp: Inga-Brita Östenson


Medlemsavgiften
för 2017 är 100:-

Obs! Ange namn och adress då Du betalar in medlemsavgiften!

Medlemsbladet, som skickas till alla medlemmar innehåller verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan för 2016.

Gåvor eller hjälp i form av arbetsinsatser tas emot
med stor tacksamhet!


Bankgiro: 5720-5270

Organisationsnummer: 837000-3595