HÄSTVEDA KYRKA

Kyrkan i Hästveda är från 1100-talet och innehåller förnämliga kalkmålningar från 1200- och 1500 talet. Den tillhör den typ av kyrkor, som med hänsyn till byggnadssättet kallas romanska landskyrkor med breda västtorn.

Den ursprungliga kyrkan var försedd med platt tak uppburet av bjälkar i såväl långhus som kor. Under senare delen av 1400-talet slogs två korsvalv i långhusets skepp och i koret ett. De romanska målningarna från 1200-talet befinner sig i absiden medan 1500-talsmålningarna finns i koret och i skeppets båda valv.