Tottapskvarnen

 

Denna kvarn med anor från 1600-talet stod ursprungligen i gränsbäcken mellan Tottarp och Piparp. Det nuvarande kvarnhuset är från 1860-talet, då kvarnen byggdes om från skvaltkvarn till hjulkvarn med bröstfall. Den användes till malning in på 1910-talet och var tillökad även med sågverk och stickhyvel.

Kvarnen skänktes till Hembygdsföreningen på 1950-talet. Den bevarades först på platsen men blev vandaliserad och flyttades 1966 till Hembygdsparken, där även en del av den märkliga kvarnrännan av stenhällar återuppfördes. En stickhyvel från Mannarp har senare uppförts i en tillbyggnad.