Stenkeslyckestugan

 

Huset stod intill landsvägen mot Glimminge som sista bostadshus inom Hästveda socken. Det tillhörde Stenkeslycke och har byggts som torpstuga troligen i början av 1800-talet. Enligt traditionen hölls har tidvis krogrörelse för de vägfarandes behov.

På grund av vägrätning måste huset rivas 1969 och skänktes då till Hästveda Hembygdsförening. Det återuppfördes i hembygdsparken och inreddes till skolmuseum. Numera har även Vandrarhemmet sin expedition inrymd i stugan.

BILD SAKNAS