Mannarpsgården

 

Mangårdsbyggnaden uppfördes troligen under 1700-talets första hälft. Gården låg i en by med fyra kringbyggda gårdar och var den enda av dessa som fick behålla sitt läge efter skiftet. Ursprungligen var gården fyrlängad, men två av dess längor revs i sen tid. Under mangårdsbyggnaden fanns en grävd källare. Till gården hörde också en separat undantagsbyggnad, ett brygghus och en linbastu.
Hjalmar Nilsson i Mannarp köpte gården år 1910 och brukade jorden. Huset beboddes då, och även senare, av Jöns och Else Persson samt deras dotter Elna fram till hennes död 1941.
År 1953 skänkte Hjalmar Nilsson gården till Hästveda Hembygdsförening.
Mangårdsbyggnaden nedmonterades och flyttades till Hembygdsparken 1955.
Ekonomilängan som inrymt ladugård och loge uppmonterades först 1975 på sin nuvarande plats.

Huvudbyggnaden är på gammalt sätt uppdelad i
tre sektioner med ryggåsad storstuga i mitten. Storstugan har liksom Rävningestugan väggfasta bänkar och långbord. Gavelrummen mot Lillsjön inrymmer den gamla sparbanksinredningen resp. gamla radioapparater som El-Olle har skänkt. I ett annat rum visas hembygdsdräkter efter Sonja Stjernqvist.