Verksamhetsberättelse för Hästveda Hembygdsförening år 2018

Föreningen har 248 betalande medlemmar samt två hedersledamöter. Medlemsavgiften är 100 kr. 23 kr går till Skånes och Sveriges Hembygdsförbund.

Styrelsen: Kenneth Johnsson, ordförande, Lars Olsson, vice ordförande, Inga-Brita Östenson, sekreterare, Ingegerd Lundh, vice sekreterare, Bengt Truedsson, kassör, Heikki Kivivuori, vice kassör och kontaktperson. Övriga ledamöter Kerstin Ernerskog, Lennart Henriksson, Bengt Persson, ersättare Roland Eriksson, Irene Kivivuori och Lena Radden. Revisorer: Bengt Eng och Bror Lund, ersättare är Morgan Bjelk och Marianne Eng.
Festkommitté: Irene Kivivuori, sammankallande, samt Ingegerd Lund, Kerstin Malmqvist, Brita Svensson, Anita Truedsson och Sonja Zettervall.
Aktivitetsgrupp: Inga-Brita Östenson, sammankallande, Lennart Nilsson och Bengt Persson.
Programkommitté: Styrelsen, som vid behov kan adjungera fler.
Valberedning: Agne Nilsson, sammankallande. samt Bror Lund och Lennart Tufvesson.

Föreningen har haft 12 styrelsemöten, där såväl ordinarie ledamöter som ersättare deltar. Vid årsmötet den 20 februari kom 60 medlemmar och kören Optimal från Osby stod för en mycket uppskattad underhållning. Vid Skånes Hembygdsförbunds föreningsstämma i Broby den 5 maj deltog Kerstin Ernerskog och Inga-Brita Östenson. Vid dialogmöte på Kulturhuset i Hässleholm i juni informerade Inga-Brita Östenson om föreningens verksamhet.

Skånes Hembygdsförbund, som är uppdelat i 8 kretsar, arrangerar 2 ggr/år möten med program, där föreningarna deltar med information och frågor. Kenneth Johnsson och Ingegerd Lund besökte den 4 april kretsmöte på Västergårda, Vinslövs Hembygdsförening, och Hästveda Hembygdsförening var den 2 oktober värd för kretsmöte i Hästveda Hembygdspark. Ett stort antal medlemmar från föreningar i krets 2, Maria Casagrande från Skånes Hembygdsförbund och kulturchefen Rosengren i Hässleholms kommun deltog i mötet. Kenneth Johnsson har deltagit i ordförandemöten som leds av Sven Jensén, ordförande i Ö. Göinge Hembygdsförening och i Skånes Hembygdsförbund. Den 25 augusti deltog två medlemmar i Broby, då Göinge Hembygdsförening firade 100-årsjubileum.10 oktober deltog Inga-Brita Östenson i ett seminarium om kulturarv och folkbildning på Arkivcentrum i Lund,

Medlemmar i Hästveda Hembygdsförening utför åtskilliga timmar ideellt arbete. Utöver praktiskt arbete vid fester och aktiviteter som föreningen anordnar, träffas aktiva medlemmar måndag förmiddag kl.9 i Hembygdsparken och utför nödvändiga sysslor inom-och utomhus samt i Backstugan och Bagarstugan. Utöver styrelsens medlemmar finns ett antal medlemmar som gör en ovärderlig insats för föreningen, som i högsta grad välkomnar fler medlemmar, som har tid att sätta av några timmar i detta arbete eller vill medverka i en förnyelse av programkommittén, som nu vilar på styrelsen.

Under året har det gjorts betydande underhåll av fastigheterna i Hembygdsparken. Fönster och andra vitmålade delar har målats av Eve Persson och även Heikki Kivivuori och Lennart Henriksson har gjort åtskilliga arbetstimmar. Även fasader i behov av förbättring har åtgärdats. Tyvärr har marken i Hembygdsparken förstörts av vildsvin.

Fester och aktiviteter år 2018:

30 april Valborgsmässoafton med majbål, körsång och tal till våren av kantor Anna Maria Hedström. Fyrverkeri över Lillsjön av Toni Christensson. Ca 250 besökare.
6 juni Nationaldagen med fanborg från torget till Hembygdsparken, med sång av Bror Lundh och Birgit Berg vid pianot. Högtidstal av hästvedasonen Bertil Persson Lidingö. Ca 150 besökare.
17 juni Byavandring i Amundtorp och Vileberga. Ca 40 deltagare.
23 juni Midsommarafton med dans kring majstång under ledning av May Andersson till musik av Ragnar Carlsson och Anders Lennartsson.Ca 300 besökare.
13 aug. Hembygdsgårdens dag med 10-talet utställare och musik ifrån scenen av tre ”Göingemusickanter”. Ca 100 besökare.
2 sept. Sam Claesson berättade och visade bilder om Brandkåren i Hästveda. Ca 25 besökare.
30 sept. Kyrkogårdsvandring och visning av kyrkan. Ca 30 besökare.
16 okt. ”Från häst till GPS”. Film och berättelse av Torsten Nicklasson. Ca 40 besökare.

Föreningen deltog med stånd vid Marknaden och liksom vid Julmarknaden.


Styrelsen för Hästveda Hembygdsförening 2019-02-19

Kenneth Johnsson, ordförande
Lars Olsson,vice ordf.
Inga-Brita Östenson, sekr.
Ingegerd Lundh, vice sekr.
Bengt Truedsson, kassör
Heikki Kivivuori, vice kassör

Lennart Henriksson
Thomas Toroczkay
Roland Eriksson
Irene Kivivuori
Yvonne Åkesson