Verksamhetsberättelse för Hästveda Hembygdsförening år 2017


Föreningen har 253 betalande medlemmar samt två hedersledamöter. Medlemsavgiften är 100 kr. 18 kr går till Skånes och Sveriges Hembygdsförbund. År 2018 blir denna avgift 23 kr.

Styrelsen:
Kenneth Johnsson, ordförande, Lars Olsson, vice ordförande, Inga-Brita Östenson, sekreterare, Ingegerd Lundh, vice sekreterare, Bengt Truedsson, kassör, Heikki Kivivuori, vice kassör och kontaktperson. Övriga ledamöter är Kerstin Ernerskog, Lennart Henriksson och Bengt Persson, ersättare i styrelsen är Roland Eriksson, Irene Kivivuori och Ingrid Månsson.
Revisorer: Bengt Eng och Bror Lund, ersättare är Morgan Bjelk och Marianne Eng.
Festkommitté: Irene Kivivuori, sammankallande, samt Ingegerd Lund, Kerstin Malmqvist, Britta Svensson, Anita Truedsson och Sonja Zettervall.
Aktivitetsgrupp: Inga-Brita Östenson, sammankallande, Lennart Nilsson och Bengt Persson. Programkommitté: Styrelsen, som vid behov kan adjungera fler. Valberedning: Agne Nilsson, sammankallande. samt Bror Lund och Lennart Tufvesson.

Styrelsemöte hålls varje månad, där ordinarie ledamöter och ersättare är med. Några av dem deltar i kretsmöten som arrangeras av Skånes Hembygdsförbund. Hästveda tillhör krets 2 och var 2017 på kretsmöten i Vittsjö och Sösdala (Holegården i Norra Mellby). Kenneth Johnsson har deltagit i ordförandemöten som leds av Sven Jensén, ordförande i Ö. Göinge Hembygdsförening och i Skånes Hembygdsförbund. Inga-Brita Östenson deltog i Föreningsstämma för Skånes Hembygdsförbund i Lund. I maj deltog medlemmar i en resa på Göta Kanal som också omfattade en intressant guidad visning av uppfinningar på Gustaf Dalén-museet i Stenstorp samt ett stort hembygdsmuseum i Lyrestad alldeles intill Göta Kanal. Bengt Truedsson och Inga-Brita Östenson har deltagit i kursdag om Bygdeband förlagd till Osby. Inga-Brita Östenson deltog även i studiedag i Höör om hur man bättre skall vårda det kulturarv som våra kyrkogårdar utgö,r och i Osby deltog hon i en studiedag som anordnats av Skånes Hembygdsförbund om skolan i Sverige som firade 175 år, där temat var hur man skall väcka intresse för kunskap om hembygden för barn i skolåldern och utveckla samarbetet med skolan. Måndagar kl. 9-12 träffas medlemmar under en stor del av året, för praktiska sysslor i parken. Bygdeband är en verksamhet som har fortsatt under 2017 och kommer att fortsätta. Under året har det gjorts förbättringar och underhåll av föreningens fastigheter. Backstugan är ommålad, liksom fönster på Bakstugan och det har gjorts förbättringar i skötseln av tomten där. I Hembygdsparken har inköpts nytt tält och nya trädgårdsmöbler och nedgången till Tottarpskvarnen har förbättrats samt tak rengjorts för alger och mossa. I Mannarpsstugan har grunden fogats och stengolvet vid ingången och köket lagts om och taknock förbättrats.

Verksamheten i Hästveda Hembygdsförening har omfattat fester och aktiviteter:

- 29, mars ”Så minns vi Sonja Stjernqvist”, Ingegärd Henningsson och Rune Lindqvist. 62 besökare
- 30 april, Valborgsmässoafton, majbål och fyrverkeri, körsång och tal till våren av Cecilia Tornerefeldt Herslow. Ca 250 besökare
- 6 juni, Nationaldagen, med sång av Bror Lundh och kyrkans ungdomskör, högtidstal av Kim Pettersson. ca 150 besökare,
- 17 juni, Byavandring till Stenkeslycke och Vivarp. 36 deltagare
- 23 juni, Midsommarafton med majstång och musik av Ragnar Carlsson och Anders Lennartsson. ca 300 besökare
- 13 augusti, Hembygdsgårdens dag med 10-talet utställare och musik ifrån scenen av tre ”Göingemusickanter”. ca 100 besökare
- 17 augusti, ”Luhrsjöbadens historia” presentation framförd av Lasse Åkesson på badplatsens servering. 60 besökare,
- 30 september, Kyrkogårdsvandring och berättelse om kyrkan. ca 40 besökare

Föreningen deltog med stånd vid Marknaden och liksom vid julskyltningen där vi även svarade för serveringen i Hantverksgården. I stället för Kulturarvsdagarna var en uppskattad presentation av Luhrsjöbadens historia av Lasse Åkesson vid Luhrsjöns servering lördagen den 17 augusti. Av guidade besök till museerna i Hembygdsparken var bl. a. en skolklass från Hästveda och styrelseledamöter från Västra Göinge Hembygdsförening.


Styrelsen för Hästveda Hembygdsförening
2018-02-23
Kenneth Johnsson, ordförande
Lars Olsson, vice ordf.
Inga-Brita Östenson, sekr.
Bengt Truedsson,kassör
Heikki Kivivuori, vice kassör
Ingegerd Lundh, vice sekr.

Kerstin Ernerskog
Lennart Henriksson
Bengt Persson
Roland Eriksson
Irene Kivivuori
Ingrid Månsson