Verksamhetsberättelse för Hästveda Hembygdsförening år 2015


Föreningen har 271 betalande medlemmar och tre hedersledamöter. Medlemsavgiften är 100kr, varav 18 kr går till Skånes och Sveriges Hembygdsförbund.

Styrelse: Kenneth Johnsson, ordförande, Lars Olsson, vice ordförande, Inga-Brita Östenson, sekreterare, Sonja Zettervall, vice sekreterare, Bengt Truedsson, kassör, Heikki Kivivuori, vice kassör och kontaktperson. Övriga ledamöter:Ingegerd Lund, Lennart Martinsson ochBengt Persson. Ersättare i styrelsenRoland Eriksson, Irene Kivivuori och Lena Radden.
Revisorer: Bengt Eng och Bror Lund, ersättare Morgan Bjelk och Marianne Eng.
Festkommitté: Irene Kivivuori, sammankallande, Ingegerd Lund, Kerstin Malmqvist, Britta Svensson, Anita Truedsson och Sonja Zettervall.
Aktivitetsgrupp: Inga-Brita Östenson, sammankallande, Lennart Nilsson och Bengt Persson.
Programkommitté:Yvonne Åkesson, sammankallande, Bror Lund, Bengt Persson, Lena Radden och Sonja Zettervall .
Valberedning: Agne Nilsson, sammankallande, Lennart Tufvesson och Bror Lund.Ersättare i valberedningen Britt Johansson

Styrelsemöten hålls varje månad då både ordinarie ledamöter och ersättare deltar.Två gånger/år deltar styrelsemedlemmar i kretsmöten som arrangeras från Skånes Hembygdsförbund. Hästveda tillhör krets 2, deltog under våren i kretsmöten i Matteröd och under hösten iVästra Göinge Hembygdsförening.
Medlemmar kan utan kostnad beställa Skånes Hembygdförbunds nyhetsbrev på dess hemsida, där verksamhet presenteras(www.hembygd.se/skane).Föreningen är också ansluten till Sveriges Hembygdsförbund, som år 2016 firar 100-årsjubileum.

Måndagar kl. 9-12träffas medlemmari Hembygdsparken för olika praktiska sysslor inom -och utomhus;även på andra veckodagarinför arrangemang som Hembygdsföreningenansvarar för, såsomValborgsmässoafton vid Lillsjön, Nationaldagen, Midsommarafton och Hembygdsgårdens dag i augusti i Hembygdsparken samt Hästveda marknad och Julmarknaden på Hantverksgården. 2015 medverkade också föreningen på Kulturarvsdagen den 13 september med föredrag, utställning och filmvisning. Den tredje byavandringen i Rävninge var den 30 maj.Hembygdsföreningen deltog i maj en bussutfärd i Skåne med besök på platser med intressanta kulturminnen och middag på en gästgivaregård.Föreningens medlemsmöten och allmänna möten med underhållning eller filmvisning har varit välbesökta, den 15/4 om Vanatua och den 21/10 Underhållande afton.Vandrarhemmet har haft ett högt antal gäster.

Styrelsen för Hästveda Hembygdsförening2016-02-23
Kenneth Johnsson, ordförande
Lars Olsson, vice ordf.
Inga-Brita Östenson, sekr.
Bengt Truedsson,kassör
Heikki Kivivuori, vice kassör
Sonja Zettervall, vice sekr.

Ingegerd Lund
Lennart Martinsson
Bengt Persson
Roland Eriksson
Irene Kivivuori
Lena Radden