Hänt under 2006
Verksamhetsberättelse

Styrelsen har under det gångna året haft 12 ordinarie protokollförda styrelsesammanträden.

Under året har föreningen haft 315 betalande medlemmar.

Årsmöte hölls i Hantverksgården den 27 febr., till ordförande för ett år valdes Inga Sjöstrand samt fyra styrelsemedlemmar för två år och tre styrelsesuppleanter för ett år. Styrelsen konstituerade sig vid sitt sammanträde den 6 mars enligt följande:

namn: vald år uppdrag namn: uppdrag
Inga Sjöstrand ordförande Hans Håkansson suppleant
Kenneth Johnsson 2005 vice ordförande Irene Kivivouri suppleant
May Andersson 2006 sekreterare Lennart Polarbo suppleant
Gösta Svensson 2005 vice sekreterare
Bengt Truedsson 2006 kassör
Lennart Persson 2006 vice kassör
Lars Olsson 2005
Sonja Zettervall 2005
Bengt Persson 2006

Under 2006 hade föreningen 35 sammankomster och inbjöd till 12 arrangemang.

Traditionella arrangemang är firande av Valborgsmäss som samlade ca 250. Därefter kommer Nationaldagen som firades med fanborg från torget till Hembygdsparken med musik av Göinge Musickanter, ca 200 hade mött upp. Midsommarafton firades med att först klä stången och sedan dansades ringlekar till toner från dragspel och gitarr, denna vackra dag lockade 400 deltagare.

Övriga arrangemang har varit: Bussresa till Kulturen i Lund och Botaniska trädgården. Byavandring i Ottarp.
Två söndagar i juli var det underhållning och servering med öppna museer. Vid den andra söndagen samlades ca 200 besökare i samband med att två nya delar av Hembygdsparkens museum invigdes. Dels hade två rum inretts med möbler och konst från Elise Östbergs hem, som hon hade testamenterat till föreningen, och dels Axel Helms snickeriverkstad som dottern hade skänkt, hon deltog även vid invigningen. En kväll i augusti visade teaterföreningen HETS från Hässleholm Wilhelm Mobergs ”Lördagskväll”, förlagt till Hantverksgården.
Hembygdsgårdens dag den 13 aug. började med högmässa och fortsatte sedan med hantverksmarknad, underhållning servering och uppvisning av Linedans, 250 deltog. ”Ankomst och Avfärd” var rubriken på Kulturhusens dag 2006. Den firades 10 sept. på Restaurang STINSEN, där Järnvägsgruppen visade gamla foton och El-Olle visade film över Hästvedas järnvägshistoria. En mycket uppskattad berättarkväll hölls 22 okt. i Rävningestugan av dem som vuxit upp i stugan när den stod i Rävninge.
Alla som hade arbetat ideellt eller gjort andra tjänster för föreningen inbjöds till en Tackfest på Restaurang STINSEN med god mat och underhållning.

Större arbeten som har genomförts under året är nytt vasstak på Mannarpsgården och nytt papptak på Banvaktstugan.